Tin tức

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN

Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại M-T Window tuyển dụng Nhân viên Kế toán.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện, quản lý, kiểm tra công tác kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán: bảng lương, giấy báo thu, nợ phải trả, tài sản cố định, tồn kho, tiền chi vặt, hợp nhất và các hoạt động hỗ trợ khác.
 • Chuẩn bị báo cáo dự đoán tài chính hàng tháng bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối tài chính, dòng lưu chuyển tiền tệ, phân tích chi phí…
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Các công việc khác tại Chi nhánh.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

QUYỀN LỢI:

 • Thực hiện, quản lý, kiểm tra công tác kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán: bảng lương, giấy báo thu, nợ phải trả, tài sản cố định, tồn kho, tiền chi vặt, hợp nhất và các hoạt động hỗ trợ khác.
 • Chuẩn bị báo cáo dự đoán tài chính hàng tháng bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối tài chính, dòng lưu chuyển tiền tệ, phân tích chi phí…
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Các công việc khác tại Chi nhánh.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 • 441 Bùi Trang Chước, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

 • Gửi CV ứng tuyển của bạn đến địa chỉ Email: cuanhommt@gmail.com
 • Liên hệ số điện thoại 0336 818 806 để nhận thông tin trực tiếp.
 • Nộp CV trực tiếp tại số 441 Bùi Trang Chước, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

——————
🌟CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI M-T WINDOW
📞 Điện thoại: 0336 818 806
🌐 Fanpage:M-T Window
🏢 Địa chỉ: 441 Bùi Trang Chước, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.